Politika Privatnosti

Serbia

Legalne kladionice u Srbiji

Provereno od strane eksperata

Ažurirano

Uvod

Ova Politika Privatnosti ima cilj da posetiocima naše veb stranice („vi“) objasni na koje načine obrađujemo vaše lične podatke dobijene korišćenjem ove veb stranice. Savetujemo vam da pažljivo pročitate svaki odeljak ove Politike Privatnosti da biste se informisali o tome kako koristimo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti.

“Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Ova Politika Privatnosti ne primenjuje se na obradu koja se može desiti na bilo kojoj drugoj veb stranici osim na ovoj. Vlasnik ove veb stranice („mi“, „nas“, „naš“) je:

Ova Politika Privatnosti važi od 01.08.2023. godine, ali može biti ažurirana ili modifikovana s vremena na vreme. Ako dođe do suštinske promene ili ažuriranja, to može uticati na vaša prava i obaveze u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti. Kada se to dogodi, bićete obavešteni unapred kako biste mogli da pregledate promene pre nego što stupe na snagu. (npr. ako se oslanjamo na nove svrhe obrade podataka, pokrenemo nove usluge ili razvijemo nove tehnologije koje značajno utiču na način na koji obrađujemo vaše podatke).

Podaci koje obrađujemo

Kada posetite našu veb stranicu, možemo da obrađujemo neke od sledećih ličnih podataka: 

Kada koritite našu kontakt formu dostupnu na sajtu možemo obrađivati vaše ime i e-mail adresu.

Informacije o vremenu i datumu kada pristupate na našu veb stranicu, vašoj IP adresi i vrsti i verziji pretraživača na vašem uređaju, operativnom sistemu koji koristite, jedinstvenim identifikatorima uređaja i provajdera internet usluga.

Informacije o vašoj interakciji sa našim partnerskim veb stranicama – bilo da posećujete, registrujete se ili učestvujete u igrama na bilo kojoj od veb stranica naših partnera. Ove informacije se obrađuju na zbirnom nivou (zajedno sa sličnim informacijama prikupljenim od drugih korisnika) i ne mogu se povezati sa vašim identitetom.

Zašto obrađujemo vaše podatke (Pravni osnov)

Obrada vaših podataka se zasniva na pristanku ukoliko koristike kontakt formu na našoj veb stranici. Obrada ovih podataka je neophodna da bismo odgovorili na vaše zahteve.

Naš pravni osnov za obradu ostalih ličnih podataka je legitimni interes za poboljšanje naših proizvoda i usluga. Obrađujemo vaše lične podatke da bismo vam pružili naše usluge, poboljšali vaše celokupno korisničko iskustvo, da bismo dalje razvijali, obezbedili i održavali redovnu funkcionalnost naše veb stranice i sprečili pretnje do kojih može doći.

Obrađujemo IP adresu uređaja koji koristite da bismo omogućili komunikaciju između vašeg uređaja i našeg servera, kao i da bismo utvrdili vašu približnu geolokaciju koja se može dalje koristiti za prilagođavanje usluge (na primer, da bismo obezbedili odgovarajući sadržaj za jezik koji izaberete i sadržaj u vezi sa kockanjem koji je legalan u vašoj zemlji). Ove informacije takođe koristimo u analitičke svrhe (na primer, da izračunamo koliko posetilaca iz određenih zemalja/regiona dolazi na našu veb stranicu).

Obrada informacija o pretraživaču i operativnom sistemu koji koristite je neophodna da bismo vam obezbedili redovno pružanje naših usluga. Takođe, možda će nam trebati ova vrsta podataka da bismo rešili tehničke probleme ako se pojave.

Takođe možemo da obrađujemo podatke o vašim aktivnostima na veb stranicama naših partnera. Ova vrsta informacija je grupisana sa drugim sličnim podacima kako bi nam pomogli da kreiramo statistiku o korišćenju naših usluga. Naš legitimni interes za ovu vrstu obrade je izračunavanja naših prihoda.

Kako koristimo kolačiće

Kada posetite našu veb stranicu, vaš pretraživač će primiti kolačiće od nas. Korišćenjem kolačića, želimo da svim posetiocima naše veb stranice pružimo najbolje moguće iskustvo na sajtu. Upotreba kolačića omogućava poboljšanje funkcionalnosti veb stranice, promociju naših proizvoda i isporuku sadržaja trećih strana. Za dodatne informacije o tome kako koristimo kolačiće, pročitajte našu Politiku kolačića.

Kako štitimo Vaše podatke

Redovno vodimo računa o tome da se vaši podaci ažuriraju i bezbedno čuvaju. Da bismo to postigli, primenjujemo različite tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili zaštitu vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, krađe, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, neovlašćenog korišćenja i od svih drugih nezakonitih oblika obrade podataka.

Pristup vašim ličnim podacima ima samo ovlašćeno obučeno osoblje, koje poseduje neohodno znanje i veštine za adekvatnu obradu ličnih podataka koje prikupljamo.

Lice na koje se podaci odnose i Rukovalac podataka

Pošto se obrada ličnih podataka do koje može doći na ovoj veb stranici odnosi na vaše lične podatke, imate svojstvo lica na koje se podaci odnose. Kao takvo, imate pravo da ostvarujete određena prava zagarantovana relevantnim zakonima EU o zaštiti podataka i objašnjena u ovoj Politici Privatnosti.

Prema GDPR-u, rukovalac podataka je lice koje određuje svrhe, uslove i sredstva obrade ličnih podataka. Uzimajući u obzir da imamo kontrolu nad vašim ličnim podacima (mi definišemo svrhu i način obrade podataka), smatramo se rukovaocem podataka. Kao rukovalac podataka pruža nam se mogućnost da obrađujemo vaše lične podatke, ali nas obavezuje i da ih štitimo na način koji je regulisan relevantnim zakonima o zaštiti podataka.

Vaša prava

  • Pravo na pristup: Imate pravo da od nas zatražite kopije vaših ličnih podataka koje posedujemo
  • Pravo na ispravku: Imate pravo da zahtevate ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka za koje smatrate da su netačni
  • Pravo na zaborav: Poznato i kao pravo na brisanje, daje vam pravo da zahtevate od nas da izbrišemo vaše lične podatke koje posedujemo. To se može desiti u različitim slučajevima: kada podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni; kada ste povukli pristanak i ne postoji drugi zakonski osnov na osnovu kojeg možemo nastaviti da ga obrađujemo; kada ste uložili prigovor na obradu i ne postoje važniji legitimni razlozi za nastavak; kada su podaci nezakonito obrađeni ili kada podaci moraju biti izbrisani radi poštovanja zakonske obaveze
  • Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo, pod ograničenim okolnostima, da zahtevate da ograničimo našu upotrebu i obradu vaših ličnih podataka
  • Pravo na prigovor na obradu: Imate pravo, pod ograničenim okolnostima, da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo da zatražite prenos vaših ličnih podataka koje obrađujemo drugom licu, bez smetnji od nas, ako je takav prenos tehnički izvodljiv
  • Pravo na povlačenje pristanka: Imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku kada se oslanjamo na nju za obradu vaših ličnih podataka, bez davanja bilo kakvog razloga
  • Pravo na podnošenje žalbe: Imate pravo da uložite žalbu u svom lokalnom ili danskom organu za zaštitu podataka ako smatrate da su vaša prava kršena. Ako smatrate da su vaša prava na lične podatke prekršena ili u slučaju da imate bilo kakva pitanja ili sumnje u vezi sa obradom vaših ličnih podataka na ovoj veb stranici, ili ako želite da nam pošaljete zahtev u vezi sa svojim pravima, možete nas kontaktirati ovde.

Pošto nam je sedište u  Danskoj, možete kontaktirati Dansku Agenciju za Zaštitu Podataka – Adresa: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K

Treća lica sa kojima delimo vaše podatke

Možda ćemo morati da podelimo vaše lične podatke sa trećim licima. Ova treća lica nam pomažu da redovno pružamo i dalje razvijamo naše usluge (npr. analitika, održavanje, marketing, razvoj, poboljšanje funkcionalnosti). Kao što je definisano u GDPR-u, ta treća lica se smatraju obrađivačima podataka. Obrađivači podataka su uključeni u obradu vaših ličnih podataka na osnovu relevantnih ugovora o zaštiti podataka, koji su kreirani da osiguraju da su vaši lični podaci bezbedni i bezbedni.

Vaši lični podaci mogu biti podeljeni sa državnim organima i telima za sprovođenje zakona tamo gde je to neophodno i gde nam je to po zakonu potrebno ili dozvoljeno.

Prenos primaocima van Evropskog ekonomskog prostora

Ako prenesemo vaše lične podatke primaocu registrovanom van Evropskog ekonomskog prostora, obezbedićemo da se vaši podaci prenesu na adekvatan i siguran način, u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Postoje dve kategorije primalaca iz trećih zemalja kojima se vaši podaci mogu preneti:

  • Primalac iz zemlje za koju se smatra da ima adekvatan nivo zaštite podataka, odobren od strane Evropske komisije. Spisak zemalja koje pružaju adekvatan nivo zaštite podataka dostupan je ovde.
  • Primalac iz zemlje koja nema adekvatan nivo zaštite podataka, prema Evropskoj komisiji. U ovom slučaju, koristićemo ugovore (Ugovore o zaštiti podataka) koji zahtevaju od primaoca vaših podataka o ličnosti da ih koristeći iste standarde kao što bi bili u okviru EEP i primeni odgovarajuće mere zaštite kako je definisano važećim zakonom o zaštiti podataka, a posebno GDPR-om. 
18+ | Igrajte odgovorno | Važe opšti uslovi korišćenja sajta | Komercijalni sadržaj